Chrześcijańskie Przedszkole JONASZEK

Nasza praca opiera się na budowaniu i umacnianiu relacji między dziećmi, rodzicami i opiekunami. Stosowane przez nas programy oraz podręczniki realizują podstawę programową zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej i kładą nacisk na wartości rodzinne. System wychowawczy oparty jest na chrześcijańskich wartościach, które są dla nas źródłem inspiracji i stanowią punkt wyjścia dla każdego programu realizowanego w naszym przedszkolu.

Posiadamy wpis do ewidencji przedszkoli niepublicznych, a organem nadzorującym jest Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Edukacją obejmujemy dzieci w wieku od 2,5. Pracujemy od 7:30 do 17:00. Zapewniamy dzieciom wykwalifikowaną, starannie dobraną kadrę pedagogiczną. Zatrudniamy tylko te osoby, dla których praca z dziećmi jest życiową pasją, kontakt z dzieckiem – wyzwaniem, kształcenie – prawdziwa radością. Wszyscy nauczyciele przed przystąpieniem do pracy przechodzą wewnętrzne szkolenia organizowane przez dyrekcję przedszkola. Szkolenia wprowadzają spójne i jednolite metody postępowania (nagradzanie, metody dyscyplinujące, aktywizujące, oceniające). Szczególną uwagę zwracamy na sposób budowania tożsamości oraz komunikowanie się opiekuna z dzieckiem. Każda rozmowa, przypomnienie, napomnienie, kończy się pozytywną informacją dla dziecka. W naszym przekonaniu ważnym narzędziem w komunikacji z dziećmi jest zabawa, wobec czego cenimy sobie i zatrudniamy opiekunów, którzy potrafią bawić się razem z dzieckiem, wejść w jego świat i być w tej zabawie na takim samym poziomie co dziecko. Dobrze wiemy, że dzieci to uwielbiają.

Chcemy odpowiedzialnie towarzyszyć dzieciom w ich rozwoju, nie wymuszając jego kierunku. Właściwa stymulacja dziecka sprawia, że samo odnajduje swoje cele i pasje. Ściśle przestrzegamy praw dziecka, szczególnie poszanowania jego godności oraz zaspokajania indywidualnych potrzeb. Wprowadzamy zasady wspólnej zabawy i pracy, szanowania rówieśników, otoczenia, przyrody i zabawek. Dostarczamy dzieciom odpowiednich bodźców zmysłowych, pobudzamy myślenie, konstruujemy pierwsze pojęcia, rozwijamy i doskonalimy mowę dziecka – jej wyrazistość i poprawność. Poprzez rodzinną atmosferę w naturalny sposób dzieci uczą się tolerancji, wrażliwości, otwartości i serdeczności. Rozwijamy poczucie piękna, dbamy by dzieci czuły się dowartościowane i wyróżnione.

Proponowane przez nas zajęcia dydaktyczne, wspomagają kształtowanie szczęśliwego, aktywnego i asertywnego dziecka, umiejącego wyrażać swoją opinię i szanującego zdanie innych. Zajęcia rozwijają odporność na stres i napotkane trudności życia codziennego. Rozbudzają ciekawość, zdolności i zainteresowania, a także pozytywne nastawienie do uczenia się.

Przedstawiamy ofertę zajęć realizowaną poprzez nowatorskie metody dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekę specjalistów.

Share