Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja


W 2011 roku utworzyliśmy Łódzki Oddział Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja, który jest płaszczyzną prawną dla funkcjonowania Chrześcijańskiego Przedszkola JONASZEK.
Tym sposobem staliśmy się częścią Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja z główną siedzibą w Warszawie, które zostało powołane w 2004 roku i posiada oddziały w całym kraju. Naszym wspólnym, nadrzędnym celem jest wspieranie kształcenia dzieci w Polsce. Ten cel realizujemy m.in. przez tworzenie nowych placówek edukacyjnych, szkolenie nauczycieli oraz innych pracowników systemu oświaty. Organizujemy również tematyczne konferencje dla rodziców, aby wspomóc ich w procesie wychowania dzieci.

Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja:

  • powołało 25 palcówek edukacyjnych na terenie całego kraju,
  • współpracuje ze środowiskami edukacyjnymi z Wielkiej Brytanii (m.in. Oxford) oraz Szwecji,
  • przynależy do Association of Christian Schools International zrzeszającej ponad 5000 szkół chrześcijańskich,
  • prowadzi międzynarodową wymianę młodzieży.

Więcej informacji na temat SEI można uzyskać na stronie www.sei.org.pl