Chrześcijańska Edukacja

Witamy Państwa na stronie Chrześcijańskiego Przedszkola JONASZEK. Cieszymy się, że razem z Państwem możemy wpływać na kształtowanie nowego pokolenia. Być może rodzą się w Państwa umyśle pytania: Dlaczego chrześcijańskie przedszkole? Czym jest chrześcijańska edukacja? Pokrótce postaramy się odpowiedzieć na powyższe pytania.

Nasze przedszkole ma charakter ponadwyznaniowy. Oznacza to, że nauka w przedszkolu zakłada wszechstronny rozwój dziecka w oparciu o uniwersalne chrześcijańskie wartości. Stanowią one podstawę i punkt wyjścia do kształtowania charakteru i talentów dziecka oraz realizacji programów edukacyjnych. Kształcenie obejmuje rozwój intelektualny, emocjonalny, fizyczny dziecka, a także duchowy. Zapewniamy serdeczne relacje i współpracę, formowanie dobrych postaw i przekonań oraz wysoki poziom nauczania i bezpieczeństwo.

Dzieci nabywają wszechstronne umiejętności niezbędne do prowadzenia radosnego, spełnionego życia. Praktycznie przejawia się to w:

  • Właściwym postrzeganiu Boga, siebie i ludzi.
  • Nawiązywaniu zdrowych relacji opartych na wzajemnym szacunku, zaufaniu i zrozumieniu.
  • Używaniu swoich uzdolnień w służbie innym.
  • Komunikatywnym wyrażaniu myśli, emocji i potrzeb.
  • Ponoszeniu konsekwencji własnych decyzji.
  • Wzrastaniu w posłuszeństwie i dyscyplinie.

Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu podejściu młode pokolenie doświadczy niezwykłej przemiany. Pełne pasji i radości będzie pozytywnie oddziaływało na najbliższe otoczenie. Będzie przygotowane do formowania nowej, lepszej rzeczywistości. Będzie budować zdrowe relacje i śmiało podejmować nowe przedsięwzięcia.

Share