Wizja

Chrześcijańskie Przedszkole JONASZEK jest częścią szerszej wizji – wchodzi w skład Chrześcijańskiego Centrum Edukacyjnego. Oto jego wizja, cele i planowane obszary działania:

Wizja

Przemiana tych, którym służymy.

Cele

Upowszechnianie dobrych wartości i postaw.
Pomoc w rozwijaniu charakteru i talentów.
Udostępnianie płaszczyzny do wspólnych relacji i przedsięwzięć.
Kształtowanie przywódców.

Obszary

Przedszkole.
Szkoła podstawowa.
Centrum językowe.
Centrum artystyczne.
Centrum szkoleniowe.
Klub mamy.
Poradnia psychologiczno-psychiatryczna.
Stacja opieki.
Świetlica środowiskowa.
Every-one – razem przeciwko handlowi ludźmi.
Klub Mamy „Edukatorek”.