Kadra Pedagogiczna

Marcin B. – historie biblijne, dyrektor

Ewa G. – wicedyrektor

Marzena B. – wychowanie przedszkolne/koordynator nauczycieli

Kornelia J. – wychowanie przedszkolne

Joanna Ś. – wychowanie przedszkolne

Agnieszka M. – taniec; gimnastyka ogólnorozwojowa i zabawy sportowe

Ewelina L. – j. angielski

Kamila P. – rytmika

Ewa F. – komunikacja, terapia logopedyczna

Dariusz O. – gitara