Kadra Pedagogiczna

Marzena Buska – wychowanie przedszkolne

Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie – Praca socjalna i opiekuńcza
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Marcin Buska – historie biblijne

Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie – Administracja
Wyższe Seminarium Duchowne w Warszawie – Teologia

Aleksandra Antczak – język angielski, rytmika

Uniwersytet Łódzki- Filologia Polska, Wychowanie Muzyczne, Nauki Humanistyczne

Kinga Klimczak – komunikacja

Uniwersytet Łódzki – Filologia Polska – dziennikarstwo
Uniwersytet Łódzki – Nauki humanistyczne

Agnieszka Milczarek – taniec, zabawy sportowe

Uniwersytet Łódzki – Pedagogika – Wychowanie fizyczne i zdrowotne
Akademia Muzyczna w Łodzi – Choreografia i techniki tańca