Zajęcia Codzienne

Oferujemy w cenie czesnego

Język angielski – zajęcia z serii Discover with Dex. Dzieci razem z tytułowym bohaterem, sympatycznym dinozaurem Dex, odkrywają świat w języku angielskim. Dedykowana serii strona www.macmillanyounglearners.com/dex jest kopalnią dodatkowych materiałów zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Interaktywne ćwiczenia, filmiki i piosenki przybliżają dzieciom kulturę krajów anglojęzycznych, a pacynka Dex i atrakcyjne graficzne karty obrazkowe przenoszą je w angielski świat uroczego dinozaura. Zajęcia prowadzi Szkoła Języka Angielskiego JOKER. Trzy razy w tygodniu.

Taniec i zajęcia korekcyjne – radosna i energiczna zabawa z usystematyzowaną formą ruchu. Kształtowanie ogólnej sprawności, koordynacji ruchowej i prawidłowej sylwetki małego dziecka. Rozwija zręczność, płynność i estetykę ruchu, kreatywność fizyczną i emocjonalną oraz zainteresowania dziecka w kierunku prospołecznym. Umożliwia naturalne przeżywanie i ukazywanie emocji. Raz w tygodniu.

Robotyka – Zajęcia rozwijające wyobraźnię przestrzenną , logiczne myślenie, kreatywność oraz pamięć. Zabawy z kodowaniem robotów, zadania z tabletami jak również z klockami LEGO. Raz w tygodniu ( Rozgwiazdy i Wieloryby).

Teatr i kultura – spektakle dziecięce, wyjścia do teatrów, galerii, muzeów i inne. Raz w miesiącu.

Zajęcia rytmiczne – łączą wszystkie formy umuzykalnienia dzieci w wieku przedszkolnym tj. nauka i śpiewanie piosenek, spontaniczny ruch przy muzyce, słuchanie różnych rodzajów muzyki, grę na instrumentach perkusyjnych. Kształtują koncentrację, intensywność i podzielność uwagi, sprawne spostrzeganie, pamięć, procesy myślenia, prowadzące do twórczych rozwiązań wyrażonych ruchem. Raz w tygodniu.

Lekcje biblijne – kreatywne i interaktywne wprowadzanie dzieci w świat historii i opowiadań biblijnych. Dzieci razem z bohateriami biblijnymi uczestniczą w ich dialogu z Bogiem. Poznając różne postacie oraz dzieje odkrywają, że Bóg czuwa nad ich życiem, że jest mocny i kochający. Zajęcia kształtują sferę duchową – postawę wiary w Boga i Jego działanie oraz emocjonalną – poczucie miłości, wartości, bezpieczeństwa. Raz w tygodniu.

Eksperymentowanie – warsztaty badawcze, namacalne poznawanie praw fizyki, chemii i przyrody. Doskonalą umiejętność uważnego obserwowania zachodzących zmian, kojarzenia oraz wyciągania wniosków. Raz w miesiącu.

Warsztaty dla rodziców – rozwijające wykłady dotyczące wychowywania dzieci prowadzone przez zaproszonych specjalistów. Dwa razy w roku.

Profilaktyka logopedyczna – Ćwiczenia narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych. Zajęcia z elementami logorytmiki. Raz w tygodniu (Kraby).

Kuchcikowo – Przygotowywanie różnorodnych nowinek kulinarnych i degustowanie ich. Raz w miesiącu.

Zabawy z kinezjologii edukacyjnej – ćwiczenia usprawniające pracę obu półkul mózgowych, wspomagające efektywne uczenie się, zabawy grafomotoryczne. Raz w miesiącu.

Diagnoza logopedyczna – wstępna indywidualna diagnoza określająca deficyty i zaburzenia w zakresie mowy.

Akcje charytatywne – uwrażliwianie dziecka na dzielenie się, pomoc innym. Wyprzedaż prac dzieci i zakupywanie prezentów dla dzieci z ubogich rodzin, tworzenie i oprawianie prac dla domów dziecka, szpitali itp.

Imprezy okolicznościowe – festyny, pikniki, wycieczki, spartakiady rodzinne, urodziny dzieci, wyjścia do figloraju, wizyty ciekawych ludzi.

Gimnastyka ogólnorozwojawa i gry sportowe – zabawy i gry kształtujące nawyki związane z aktywnością ruchową, poprawiające sprawność fizyczną. Wzmacniają świadomość własnego ciała, kształtują prawidłową sylwetkę i poprawiają koordynację ruchową. Wywołują wiele radości i pozwalają na rozładowanie napięcia emocjonalnego i nagromadzonej energii. Uczą systematyczności, dyscypliny oraz pracy zespołowej. Raz w miesiącu.

W okresie wakacyjnym w lipcu i sierpniu zajęcia nie objęte podstawą programową nie odbywają się.