Rozkład Dnia

7:30- 8:30

Początek dnia, dzieci przychodzą do przedszkola. Praca indywidualna z dziećmi, rozmowy. Swobodne zabawy według zainteresowań dzieci.

8:30

Pierwsze śniadanie – Wieloryby

9:00

Pierwsze śniadanie – Kraby i Rozgwiazdy

9:00 – 9:30

Zajęcia dodatkowe – Wieloryby

9:30 – 10:00

Zajęcia dodatkowe – Rozgwiazdy

9:30 – 10:30

Zajęcia dodatkowe – Kraby

10:30

Zajęcia programowe, obowiązkowe: Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka: społecznej, przyrodniczej, zdrowotnej, językowej, matematycznej, plastycznej, technicznej, słuchowej, muzycznej i ruchowej. Zajęcia prowadzone w trzech grupach: 5 i 6 latki – nauczycielka 5-6 latki Joanna K., 4 latki – nauczycielka Katarzyna N. oraz 2,5 i 3 latki – Marzena B., Joanna L., Patrycja B.

12:00

Obiad

13:00

Terapia logopedyczna.

Zabawy relaksujące i wyciszające. Słuchanie muzyki klasycznej, relaksacyjnej, bajek terapeutycznych oraz wierszy. Praca pod kątem indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci, realizacja pomysłów dzieci.

14:00

Zajęcia dodatkowe wynikające z harmonogramu pracy przedszkola

14:30

Podwieczorek. Czynności higieniczne.

15:00-17:00

Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali gimnastycznej lub w ogrodzie. Utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności. Praca pod kątem indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci, realizacja pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne. Rozchodzenie się dzieci.