Zasady Przyjęć

I etap

Pierwszy kontakt z rodzicami, podczas którego przedstawiona zostaje wizja Chrześcijańskiego Przedszkola JONASZEK i najważniejsze informacje na jego temat. Może się to odbyć także w Dniu Otwartym lub podczas umówionego spotkania z dyrektorem w przedszkolu.

II etap

Spotkanie dyrektora przedszkola oraz wychowawcy z rodzicami oraz ich dzieckiem (dziećmi).
Zapoznanie się Rodziców z dokumentacją przedszkola (Statut, System Oceniania, Stanowisko Doktrynalne, Misja Przedszkola, Zasady opłat).

III etap

Jeżeli Rodzice są zainteresowani zapisaniem dziecka i akceptują zasady przedszkola, wówczas umawiają się na kolejne spotkania, już w przedszkolu, i składają wniosek o przyjęcie dziecka.

IV etap

Decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola jest podejmowana przez przedstawicieli przedszkola, którzy uczestniczyli w rozmowie z rodzicami. Dyrektor przekazuje decyzję rodzicom.
Przy komplecie dzieci w danej grupie rodzice mogą wpisać dziecko na listę rezerwową.
Dyrektor ma prawo odmówić przyjęcia dziecka bez podania przyczyny.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym przedszkolem i życzymy Państwu zadowolenia z wspólnej współpracy.