Opłaty

  • 400 PLN wpisowe-bezzwrotne.
  • 550 PLN miesięcznie w PROMOCJI na cały rok
  • 13 PLN dzienna stawka za wyżywienie – 3 posiłki nielimitowane.
  • 50 PLN opłata za opiekę nad dzieckiem po godzinach pracy placówki (za każdą rozpoczętą godzinę po godzinie 17:00, doliczana do czesnego).
  • Wpisowe pobierane tylko za jedno dziecko w przypadku zapisania rodzeństwa.
  • Zniżka 20% czesnego dla drugiego dziecka.
  • 43 PLN ubezpieczenie roczne nw obowiązkowe.