Konto

Numer konta, na które należy uiszczać opłaty za czesne i wyżywienie.

PKO S.A. V Oddział w Łodzi
Nr konta 74 1240 1545 1111 0010 7098 0551