Rozkład Dnia

7:30- 9:00

Początek dnia, dzieci przychodzą do przedszkola. Praca indywidualna z dziećmi, rozmowy. Swobodne zabawy według zainteresowań dzieci.

9:00

Pierwsze śniadanie. Czynności higieniczne (higiena jamy ustnej). Obserwacja zachowań i umiejętności dzieci.

9:40

Zajęcia dodatkowe: rytmika, taniec, język angielski, historie biblijne, kinezjologia edukacyjna, eksperymentowanie.

10:40

Drugie śniadanie. Czynności higieniczne.

11:00

Zajęcia programowe, obowiązkowe: Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka: społecznej, przyrodniczej, zdrowotnej, językowej, matematycznej, plastycznej, technicznej, słuchowej, muzycznej i ruchowej. Zajęcia prowadzone w trzech grupach: 5 i 6 latki – nauczycielka Marzena Buska, 4 latki – nauczycielka Joanna Śmiałkowska oraz 2,5 i 3 latki – nauczycielka Kornelia Jaśkiewicz.

12:30

Obiad. Czynności higieniczne.

13:00

Terapia logopedyczna.

Zabawy relaksujące i wyciszające. Słuchanie muzyki klasycznej, relaksacyjnej, bajek terapeutycznych oraz wierszy. Praca pod kątem indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci, realizacja pomysłów dzieci.

14:00

Zajęcia dodatkowe wynikające z harmonogramu pracy przedszkola: język angielski, komunikacja, gimnastyka ogólnorozwojowa i zabawy sportowe.

15:00

Podwieczorek. Czynności higieniczne.

15:30-17:30

Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali gimnastycznej lub w ogrodzie. Utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności. Praca pod kątem indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci, realizacja pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne. Rozchodzenie się dzieci.