Realizujemy przedsięwzięcia, do których powołał nas Boży Syn – Jezus Chrystus.

Będąc misjonarzami, jesteśmy zaangażowani w dwa obszary:

Promowanie (ewangelizacja) – opowiadamy dobrą nowinę o Bożej miłości i sprawiedliwości objawionej w osobie i dziele Jezusa Chrystusa. Odważnie przekonujemy, że ratunek dla każdego człowieka jest w Jezusie.

Pomoc (służba) – zaspakajamy potrzeby innych poprzez praktyczną pomoc tak jak to czynił Jezus. Naszym wzorem jest Jego oddanie.