Miłość do Boga i ludzi

„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”
E. Mt. 22,37.
„Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”
E. Mt. 22,39.