Jesteśmy Bożą rodziną, w której Bóg jest naszym Ojcem, a my Jego dziećmi.
Fundamentem rodziny, którą tworzymy są cztery wartości:

Prawda (nauczanie) – suchamy Ojca głównie poprzez Jego objawienie zawrte w Piśmie Świętym. Poznajemy prawdę o Ojcu i o nas samych.

Trwali w nauce
Dz. A. 2,42.

Relacje (wspólnota) – budujemy relację z Ojcem i ludzmi, które charakteryzują się miłością. Doświadczamy spełniających więzi.

Trwali we wspólnocie
Dz. A. 2,42.

Prośba (modlitwa) – polegamy na Ojcu – Jego mocy, w każdej sytuacji. Otrzymujemy dary wykraczające poza ludzkie możliwości.

Trwali w modlitwach
Dz. A. 2,42.

Podziw (uwielbienie) – odzwierciedlamy Ojca i docenianiamy wszystko co mamy i to co nas spotyka. Jesteśmy wdzięczni.

Chwaląc Boga
Dz. A. 2,47.