Kształtujemy liderów prowadzonych przez Bożego Ducha, którzy będą czynić kolejnych liderów
Cel jest jeden:
Pomnażać dojrzałych liderów – pełnych Ducha Bożego.

Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa
I Kor 11.1.