Przemiana ludzi w naśladowców Jezusa Chrystusa

„Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem”.
E. Mt. 28,19-20.
„Weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, i aż po krańce ziemi”
Dz. A. 1,8.